Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen terapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapiassa suunnitellaan tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

Terapian tuloksellisuudessa ratkaisevinta on terapeutin kyky vuorovaikutukseen, terapeutin uskottavuus ja asiakkaan motivaatio muutokseen, sekä kyky itsereflektioon.

Varaa aika vahvan tunnistautumisen avulla turvallisesti TÄSTÄ.